Titulars i conductors del servei de taxi

Per ser conductor del servei de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha de disposar de la credencial professional d'aptitud de taxista amb la qual es pot exercir l'activitat sent titular de llicència o conductor assalariat.

Per ser titular d'una llicència s'han de complir les exigències de l'article 16.1 del Reglament metropolità del taxi.


El conductor assalariat o el familiar col·laborador ha d'estar en possessió del certificat de la Generalitat de Catalunya, la credencial de taxista i estar contractat conformement a la normativa laboral, donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

Obtenir la credencial de taxista 
Altes i baixes de conductors

Les altes i les baixes dels conductors taxistes s'han de comunicar a l'IMET: 

Donar d'alta un conductor

Donar de baixa un conductor

Comunicar incapacitat laboral transitòria

Altres tràmits relacionats amb els conductors

M'ofereixo com a assalariat. Torn matí. Experiència . Credencial 69212

M'ofereixo com a assalariat. Torn matí. Experiència 16 anys. Credencial 47277

Mostra'n més

Necessito assalariat. Torn tarda, nit, indiferent.

Necessito assalariat. Torn indiferent. Experiència 7 anys.

Necessito assalariat. Torn nit.

Necessito assalariat. Torn tarda, nit. Experiència 1 12 mesos.

Necessito assalariat. Torn indiferent. Experiència 1 anys.

Necessito assalariat. Torn matí, nit, indiferent.

Necessito assalariat. Torn nit.

Necessito assalariat. Torn indiferent. Experiència 3 mesos.

Necessito assalariat. Torn indiferent.

Necessito assalariat. Torn indiferent. Experiència mesos.

Necessito assalariat. Torn matí.

Necessito assalariat. Torn indiferent.

Necessito assalariat. Torn tarda, nit, indiferent.

Necessito assalariat. Torn matí, nit.

Necessito assalariat. Torn indiferent.

Necessito assalariat. Torn indiferent.

Necessito assalariat. Torn indiferent. Experiència mesos.

Necessito assalariat. Torn tarda, nit.

Necessito assalariat. Torn nit. Experiència anys.

Necessito assalariat. Torn nit. Experiència mesos.

Necessito assalariat. Torn nit.

Necessito assalariat. Torn tarda, nit.

Necessito assalariat. Torn indiferent. Experiència mesos.

Necessito assalariat. Torn nit.

Necessito assalariat. Torn indiferent. Experiència .

Necessito assalariat. Torn indiferent.

Necessito assalariat. Torn indiferent.

Necessito assalariat. Torn indiferent. Experiència mesos.

Mostra'n més