Carta de serveis

La Carta de serveis és un document públic adreçat als taxistes i a la ciutadania, on s'enumeren els diferents serveis que ofereix l'Institut Metropolità del Taxi. També s'hi indiquen els compromisos de qualitat assumits en la prestació d'aquests serveis, així com els drets i els deures dels usuaris.

La Carta de serveis va ser aprovada pel Consell d'Administració de l'IMET en la sessió del 5 de novembre del 2020.