Taula Tècnica del Taxi

La Taula Tècnica del Taxi està formada per les organitzacions representatives del sector escollides a través d'una consulta i representa el col·lectiu davant de l'IMET. Es reuneix periòdicament amb la direcció d'aquest organisme per debatre temes d'interès per als taxistes i que afecten el servei. Les decisions que es puguin prendre en aquest marc són consultives i, per tant, no vinculants.