Dades obertes

Dades recollides per l'IMET sobre alguns temes que són de la seva competència i que estan disponibles perquè els ciutadans les puguin consultar en qualsevol moment.

Dades obertes de l'AMB
Dades obertes de l'AMB

L'AMB posa a disposició de la ciutadania les dades que gestiona per tal que puguin ser consultades i reutilitzades lliurement. Amb aquest servei s'augmenta la transparència de l'Administració, ja que el ciutadà accedeix a una visió real de la prestació de serveis. 

Portal de dades obertes de l'AMB.