Comunicació de llicències adscrites a empreses mediadores taxi

Tràmit que han de fer les empreses mediadores de serveis de taxi de l’AMB per comunicar les altes i baixes de les llicències que hi estan adscrites.

Quan s'ha de fer el tràmit?

Les altes i les baixes de llicències s'han de comunicar a l’IMET en el mateix moment en què es facin en l’empresa mediadora.

Com s'ha de comunicar?

En línia, fent clic a l'enllaç següent: accés al tràmit