Suggeriments

Els ciutadans poden presentar una instància genèrica per donar la seva opinió, així com fer consultes o suggeriments sobre els serveis públics i les activitats gestionades per l'IMET. 

La instància genèrica és una sol·licitud que pot presentar una persona física o jurídica. Ara bé, quan es presenti una instància genèrica en nom d'una tercera persona, aquesta haurà de portar adjunt el document de representació