Alta i baixa de vehicles

El vehicle que pretengui obtenir una llicència de taxi ha de ser un dels models i variants autoritzats per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) per a la prestació del servei.

Abans de comprar un vehicle de segona mà s'haurà d'enviar la còpia de la fitxa tècnica al correu areatecnicaimet@amb.cat per tal de confirmar que el vehicle està autoritzat. Cal tenir present que els vehicles de segona mà no poden excedir els cinc anys des de la seva matriculació, a excepció dels vehicles 100 % elèctrics o amb transformació PMR, en els quals l'antiguitat màxima ascendeix a 10 anys. 

Únicament podran inscriure vehicles de més de 5 places els titulars que, a dia 6 de juliol de 2018, tinguessin registrat a la seva llicència un vehicle d'aquestes característiques i sempre que el taxi que actualment es vulgui substituir també sigui de més de 5 places.

El titular d'una llicència pot substituir el seu vehicle per un altre que compleixi les normes establertes. Per poder realitzar aquesta substitució, ha de donar de baixa el vehicle registrat i comunicar i donar d'alta el nou en un termini màxim de trenta dies naturals des de la baixa de l'anterior. Els vehicles substituts poden ser nous o de segona mà, sempre tenint en compte que han de ser més nous que el que substitueixen.

Tràmits per donar d'alta o de baixa un vehicle