Dret d'accés a la informació pública

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tots els ciutadans i ciutadanes poden exercir el seu dret d'accés a la informació pública a partir del setze anys. 

Les peticions de dret d'accés a l'IMET es gestionen a través del portal de transparència de l'AMB. En aquest portal es pot consultar el procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública i les memòries anuals que incorporen dades quantitatives sobre les sol·licituds (origen de la petició, peticionaris) i les resolucions (forma de resolució, forma de lliurament, termini de lliurament) des del 2016. 

Sol·licitud per accedir a la informació pública

La sol·licitud de dret d'accés a la informació pública es pot presentar de manera electrònica, cas en què es requereix un certificat idCAT: 

Accés al formulari electrònic. 

Alternativament, es pot presentar en paper de forma presencial a l'Oficina del Registre de l'AMB (Carrer 60, núm. 19 Planta Baixa | 08040 - Zona Franca - Barcelona). 
 

Atenció! Aquest formulari NO és el canal adequat per adreçar consultes relacionades amb una gestió personal o tràmit administratiu.
En cas que vulgueu realitzar algun tràmit o gestió davant l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) podeu utilitzar els canals de contacte que trobareu en aquest enllaç.