Els serveis

Els serveis que l'IMET realitza en l'exercici de les seves funcions són:

  1. Regulació i tramitació per a la prestació del servei de taxi: atorga la credencial de taxista, determina l'establiment de les normes per a la transmissió de llicències, l'establiment del règim disciplinari aplicable al servei, l'autorització dels vehicles per al servei de taxi i la gestió de les parades.
  2. Atenció als usuaris del sevei de taxi: recepció de formularis de queixes de clients sobre el servei de taxi, recepció de denúncies d'agents de l'autoritat, d'inspectors de l'IMET o del departament de sancions. També, tramita els avisos d'usuaris i taxistes en relació amb els objectes oblidats en un taxi.
  3. Inspecció del servei de taxi.
Qualitat dels serveis

L'IMET no ha realitzat enquestes de satisfacció ni avaluacions de qualitat dels serveis prestats per l'ens en els darrers 5 anys.

Tanmateix, sí que s'han realitzat algunes enquestes sobre l'ús del servei de taxi a Barcelona i l'àrea metropolitana: 

Enquesta Òmnibus Municipal de l'Ajuntament de Barcelona - 2021. 

Enquesta Òmnibus de GESOP - 2023.