Gestió documental

L'IMET segueix la mateixa política de gestió documental que s'aplica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona pel que fa a la conservació, l'eliminació i el règim d'accés a la documentació. 

Consulta la política de gestió documental de l'AMB i els instruments amb els quals es desenvolupen i es despleguen els seus efectes.

Verificació de documents oficials IMET

Servei per constatar l'autenticitat i integritat d'un document emès per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). 

Accedeix a la verificació documental.