Normativa i ordenances

Normes que regulen el sector del taxi i els VTC de l'àrea metropolitana de Barcelona, que en són d'obligat compliment per a la prestació del servei.

Legislació del servei de taxi i VTC a l'AMB
Marc jurídic
Regulacions del sector del taxi durant la covid-19
Resolucions administratives i judicials

No s'han produït resolucions judicials amb rellevancia pública en les quals l'IMET hagi esdevingut part processal. En cas de donar-se la situació en un futur, apareixerien publicades a l'apartat corresponent del portal de Transparència de l'AMB.

Els dictàmens dels òrgans consultius, l'objecte dels quals prenguin en consideració l'IMET, també seran publicats a l'apartat que pertoqui del portal de Transparència de l'AMB.