Cita prèvia

Per tal de facilitar una atenció adequada dels serveis i evitar desplaçaments innecessaris a les oficines de la Zona Franca, l'IMET ha incorporat la cita prèvia als seus diferents departaments. Per tant, si heu de venir a fer una gestió presencialment, cal que abans demaneu cita al departament que correspongui. 

IMPORTANT! Únicament les persones que hagin aprovat l'examen per accedir a la professió de taxista i hagin de fer-se el carnet corresponent poden adreçar-se a les oficines de l'IMET sense cita prèvia en l'horari de 8.30 a 13.30 h. Per a la resta de gestions és obligatori seguir demanant cita prèvia a través de la pàgina web.