Funcions

La funció de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) se centra en l'administració i la gestió del servei del taxi i VTC d'aquest territori, d'acord amb l'article 14.B.c) de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 

Competències

  • Establir les normes de prestació del servei de taxi i VTC de caràcter urbà.
  • Determinar el règim disciplinari que s'aplica al servei de taxi i VTC de caràcter urbà.
  • Gestió administrativa i tècnica del servei de taxi i VTC de caràcter urbà. 

 

Estatuts de l'IMET 

Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) - Text refós.

Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) - BOP de Barcelona, núm 60, de dijous 11 de març de 1993.

Annex: Modificació dels Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi  (IMET) - BOP de Barcelona, núm. 304, de 21 de desembre de 1993.