Revisió metropolitana

El Reglament metropolità del taxi normativitza l'obligació que les llicències de taxi i els vehicles adscrits del servei siguin objecte d'una revisió metropolitana de caràcter anual amb la finalitat de garantir el compliment continuat dels requisits que regulen l'obtenció i l'explotació de la llicència.

A través d'aquesta revisió es comprova: 

  •  L'adequació, la seguretat, l'accessibilitat, la conservació, la higienització i la desinfecció dels taxis.

  •  L'estat correcte de la planxa i la pintura dels vehicles, dels seus distintius externs i interns i dels elements obligatoris.

Per passar la revisió metropolitana favorablement és requisit indispensable que el vehicle i el taxímetre hagin passat correctament les revisions preceptives realitzades pels serveis que depenen dels departaments de la Generalitat de Catalunya competents en aquesta matèria.

Requisits per passar la revisió metropolitana

Demana cita a Applus.