Permès el gir del carrer de Tamarit al carrer de Comte d'Urgell per a taxis ocupats

| Tema: Ciutat

També s'ha senyalitzat un carril bus-taxi al carrer de Comte d'Urgell

Senyalització taxi

L'Ajuntament de Barcelona ha incorporat la senyalització que permet el gir per a taxis ocupats del carrer de Tamarit al carrer de Comte d'Urgell. També, al carrer de Comte d'Urgell, s'ha senyalitzat un carril bus-taxi.

Aquestes actuacions permetran facilitar la ciculació i millorar la velocitat comercial dels taxis metropolitans.