Modificació d'una parada de taxis a Sant Boi de Llobregat durant el mes de juliol

Back

| Subject: Taxi stands network

Pel trasllat d'uns contenidors a la capçalera de l'emplaçament

Senyal taxi


La parada de taxis de Sant Boi de Llobregat, situada a la plaça Catalunya (entre el carrer de Mallorca i el carrer del 3 d'abril), es preveu que sigui modificada durant aquest mes de juliol. L'actuació ve motivada per la necessitat de desplaçar uns contenidors d'escombraries i de recollida selectiva a la part de la capçalera de la parada (junt amb un estacionament de motos per qüestions de seguretat). 

Davant d'aquesta situació, es mantindrà la parada a la localització actual (sense l'espai on se situava la capçalera), però per tal de no reduir la capacitat de vehicles, se senyalitzarà una reserva per a dos taxis després del carrer de Mallorca (tal com s'indica en el plànol). Aquest espai de reserva garantirà una zona d'espera per als moments de màxima demanda i ocupació de vehicles.