Comunicació de les dades personals dels taxistes a l'IMET

| Subject: Notices

Per disposar de la informació necessària per al funcionament de l'app pública

Dades personals
Els titulars de llicència i conductors de taxi de l'AMB han de comunicar les seves dades personals (adreça postal, telèfon mòbil i correu electrònic) a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) abans del 31 de maig del 2022, per tal de disposar de la informació necessària per al funcionament de l'app pública del taxi i donar compliment a l'article 8.4.d) del Reglament metropolità, que obliga que la relació entre els titulars de llicència, els seus conductors i representants legals, i aquesta administració sigui electrònica.


Els passos a seguir per comunicar les dades són els següents:
  1. Donar-se d'alta a l'idCAT mòbil. Si ja disposa d'aquest o d'un altre certificat habilitat per identificar-se (per exemple DNI electrònic), no cal fer aquest pas. 
  2. Realitzar el tràmit de comunicació de dades
Aquesta comunicació de dades personals és obligatòria per a tots els conductors d'autotaxi, ja siguin titulars, familiars o assalariats, independentment que anteriorment ja hagin facilitat aquesta informació a l'IMET.

A partir del dia 1 de juny del 2022, la comunicació d'aquestes dades serà un requisit indispensable per passar favorablement la revisió metropolitana.