Liberalització de les nits dels caps de setmana de l'estiu

| Subject: Regulations

Del 21 de maig al 2 de juliol

Taxi

La gerència de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha decretat la liberalització del servei del taxi els caps de setmana, a partir del dia 21 de maig fins al dia 2 de juliol de 2022, d'acord amb els criteris següents:

De les llicències que tenen descans obligatori en divendres, dissabte o diumenge, podran treballar, segons correspongui:

 • Dissabte 21 de maig, llicències acabades en: 1 i 3
 • Diumenge 22 de maig, llicències acabades en: 2 i 4
 • Dissabte 28 de maig, llicències acabades en: 6 i 8
 • Diumenge 29 de maig, llicències acabades en: 5 i 7
 • Divendres 3 de juny: totes les llicències
 • Dissabte 4 de juny: totes les llicències
 • Diumenge 5 de juny, llicències acabades en: 9 i 1
 • Divendres 10 de juny: totes les llicències
 • Dissabte 11 de juny: totes les llicències
 • Diumenge 12 de juny, llicències acabades en: 0 i 2
 • Divendres 17 de juny: totes les llicències
 • Dissabte 18 de juny: totes les llicències
 • Diumenge 19 de juny, llicències acabades en: 3 i 5
 • Dissabte 25 de juny, llicències acabades en: 7 i 9
 • Diumenge 26 de juny, llicències acabades en: 4 i 6
 • Dissabte 2 de juliol, llicències acabades en: 8 i 0
L'horari de treball de les llicències afectades per l'anterior liberalització serà de les 20.00 hores a les 6.00 hores de l'endemà del dia que correspongui.

Recordem, a més, que segueix vigent el que estableixen els decrets de Gerència 211/2018, 47/2019 i 208/2017 i que, per tant, TOTES les llicències poden sortir a treballar:
 • Les nits de dissabte a diumenge, de 4.00 a 7.00 hores.
 • El dilluns, de 5.00 a 6.00 hores.
Recordeu que les llicències afectades per aquestes liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l'aeroport ni al port.

D'altra banda, el festiu intersetmanal establert per al dia 24 de juny (Sant Joan) se substituirà pel dia 26 de desembre (Sant Esteve), dia en què podran treballar totes les llicències parells.