Expedient 100/18

Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei telefònic d'objectes perduts en els vehicles taxi
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
81.512,75
Empresa adjudicatària:
GUREAK MARKETINS, SLU
Òrgan de contractació:
Consell d'Administració IMET
Data de signatura:
Enllaços relacionats