Consulta 2021

L'1 de març de 2021 se celebraran les votacions per renovar la composició de la Taula Tècnica del Taxi, òrgan encarregat de la representació del sector del taxi davant de l'IMET.

Les votacions es realitzaran de manera electrònica, mitjançant el dipòsit del vot en un web destinat a l'efecte, on el titular de les llicències o l'administrador designat s'identificarà amb el correu electrònic i el telèfon mòbil que tinguin registrat a l'IMET.