Horari del servei de taxi

L'horari mínim de servei és de 10 hores, incloses 2 hores de descans per a menjars, per al servei diürn, comprès entre les 6.00 i les 22.00 hores, i de 8 hores per al servei nocturn, comprès entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Els períodes de 10 hores de servei diürn estan compresos entre els límits anteriors i són autoritzats per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), d'acord amb les necessitats o demanda del servei.

En cas de serveis o situacions especials, l'IMET pot dictar normes que ampliïn o modifiquin les anteriors.

Descans setmanal

Els vehicles taxi aplicats a les llicències gaudiran de dos dies de descans setmanal.

 • El primer dia estarà comprès entre dilluns i divendres.

 • El segon es realitzarà entre dissabte i diumenge.

Els dies de descans es determinen pel número de terminació de la llicència.

Horari de descans: s'inicia a les 6:00 hores del dia assignat a l'efecte i dura fins a les 6:00 hores de l'endemà.

 • De dilluns a divendres

  Dia de descans

  Terminació llicència

  Dilluns

  1 - 2

  Dimarts

  3 - 4

  Dimecres

  5 - 6

  Dijous

  7 - 8

  Divendres

  9 - 0 

 • Caps de setmana

  Dissabte parell
  Diumenge parell

  Dissabte senar
  Diumenge senar

  Descansen

  0, 2, 4, 6, 8 1, 3, 5, 7, 9
  Treballen 1, 3, 5, 7, 9 0, 2, 4, 6, 8


  En cas de coincidir que en un cap de setmana el dissabte sigui dia 31 i diumenge dia 1, ambdós senars, el torn de descans es realitzarà de la manera següent:

  Dissabte 31: descansen les llicències senars i treballen les parells.
  Diumenge 1: descansen les llicències parells i treballen les senars.


   

Aeroport

Ús de la graella de l'aeroport els dies feiners i caps de setmana. 
 • De dilluns a divendres

  Mesos parells

  Poden anar a recollir passatgers les llicències acabades en número parell

  Mesos senars

  Poden anar a recollir passatgers les llicències acabades en número senar

 • Cap de setmana

  Totes les llicències poden anar a recollir passatgers dins els dies i horaris en què estiguin autoritzades a treballar.