Revisió metropolitana

El Reglament metropolità del taxi normativitza l'obligació que les llicències de taxi i els vehicles adscrits del servei siguin objecte d'una revisió metropolitana de caràcter anual amb la finalitat de garantir el compliment continuat dels requisits que regulen l'obtenció i l'explotació de la llicència.

A través d'aquesta revisió es comprova: 

  •  l'adequació, la seguretat, l'accessibilitat, la conservació, la higienització i la desinfecció dels taxis.

  •  l'estat correcte de la planxa i la pintura dels vehicles, dels seus distintius externs i interns i dels elements obligatoris.

Per passar la revisió metropolitana favorablement és requisit indispensable que el vehicle i el taxímetre hagin passat correctament les revisions preceptives realitzades pels serveis que depenen dels departaments de la Generalitat de Catalunya competents en aquesta matèria.

Requisits per passar la revisió metropolitana