Empleats públics i retribucions

El personal tècnic i administratiu de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) treballa en la gestió dels serveis relacionats amb l'explotació de les llicències de taxi i de les autoritzacions VTC de caràcter urbà, així com en el desenvolupament correcte d'aquestes activitats, d'acord amb la normativa que regula el sector. 

Personal de l'IMET

No s'ha aprovat cap resolució sobre incompatibilitat dels empleats públics de l'IMET. 

Retribucions
Igualtat de gènere

Informació sobre el II Projete d'igualtat de gènere de l'AMB, en el qual està inclòs l'IMET.

II Projecte d'igualtat de gènere.

Ofertes de treball i convocatòries de processos selectius de provisió de personal de l'IMET

Ocupació pública 2024.

Les promocions internes de personal estan adreçades al personal de l'AMB i els seus ens dependents (IMPSOL i IMET). Aquestes es publiciten a la intranet (mitjà de comunicació intern i accessible a tots els treballadors), als taulers d'anuncis dels edificis i als rellotges de fitxatge, en compliment del principi de publicitat.

En els últims tres anys no s'han convocat processos interns de promoció del personal de l'IMET.