Aprovat inicialment pel Ple del Consell Metropolità de l'AMB el Reglament que regularà els serveis urbans realitzats per les VTC'S

Tornar

| Tema: Normativa

A partir d'aquest moment passa a exposició pública abans de l'aprovació definitiva

Aprovació inicial del Reglament VTC's


Avui, el Ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment el Reglament d'Ordenació de transport urbà de viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou places que discorre íntegrament a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El nou Reglament passa ara a exposició pública per un període de 30 dies hàbils abans de l'aprovació definitiva.

Aquesta reglamentació arriba després del procés de participació iniciat el passat mes de desembre, en què es van rebre aportacions i punts de vista de les associacions professionals del taxi, de particulars, d'associacions vinculades a les VTC's i d'altres Administracions públiques. 

El text aprovat avui inicialment recull algunes d'aquestes aportacions  i s'estructura en 26 articles, en una disposició transitòria, i en dues disposicions addicionals, a través de la qual s'estableix  les condicions, els procediments, els requisits i el règim sancionador corresponent, amb l'objectiu de condicionar a una autorització prèvia (temporal o permanent) l'exercici de l'activitat dels serveis urbans realitzats per les VTC (Transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme de lloguer amb conductor) a l'àmbit metropolità de Barcelona. L'organisme encarregat de fer complir la nova reglamentació serà  l'Institut Metropolità del Taxi (IMET).

Com va manifestar l'Alcaldessa de Barcelona i Presidenta de l'Àrea Metropolitana, Ada Colau, el desembre passat,  quan es va anunciar el procés participatiu, amb aquest marc reglamentari  es vol donar resposta a la problemàtica en què avui es veu immers el sector del taxi per l'amenaça de trencament de la proporcionalitat de VTC en relació al nombre de taxis degut a la modificació de la Llei de Transports i del seu Reglament, i de la darrera sentència del Tribunal Suprem que va resoldre favorablement les peticions de llicències VTC i  que, en el cas de Catalunya, poden arribar a les 3.000. Tot fa preveure que aquestes autoritzacions s'incorporarien principalment en el territori urbà de les ciutats, amb efectes negatius sobre els models de mobilitat que s'està impulsant des del conjunt de municipis metropolitans.  


Galeria d'imatges