El Ple del Consell Metropolità de l'AMB aprova per unanimitat un document de suport al sector del taxi

Tornar

| Tema: Ciutat

S'insta al govern de l'Estat a respectar la proporcionalitat entre les llicències de taxi i les VTC

Ple del Consell Metropolità aprovació suport taxi
El Ple del Consell Metropolità de l'AMB va aprovar per unanimitat, el 27 de març passat, una Declaració de suport al col·lectiu de professionals del taxi metropolità davant la situació d'inquietud i d'incertesa sobre el seu futur posada de manifest en les dues mobilitzacions de gener i de març d'aquest any. Mitjançant aquesta Declaració, i en virtut que el servei de taxi és de competència metropolitana, s'insta al sector a continuar prestant el servei amb els nivells de màxima qualitat i rigor, i rebutja qualsevol tipus de violència entre els col·lectiu afectats. A la vegada, sol·licita a la Generalitat de Catalunya que, en el marc de les seves competències, faci el seguiment de les autoritzacions de llicències VTC per tal de fer prevaldre l'interès públic i garantir el treball digne dels professionals del sector. Així mateix, insta al govern de l'Estat a respectar la proporcionalitat actual entre les llicències de taxi i les de VTC (1 llicència de VTC cada 30 taxis), tot entenent que la distribució actual ha permès una convivència pacífica i positiva per atendre amb qualitat el servei de transport de persones en aquests dos models de serveis.

En d'altres punts, la Declaració aprovada per l'AMB demana a la Generalitat establir un protocol d'actuació contra l'intrusisme per tal d'identificar aquells vehicles que presten servei de transports de viatgers a l'empara d'autoritzacions VT i  VTC. També insta a les policies locals i al cos de Mossos d'Esquadra a informar periòdicament de les actuacions realitzades per al control dels  vehicles que circulin sense l'autorització preceptiva.

L'Institut Metropolità del Taxi, com entitat responsable de regular el sector a l'àmbit metropolità, haurà de promoure accions per millorar les condicions de servei del taxi en un mercat cada cop més competitiu a través de l'anàlisi de la implantació d'un nou sistema tarifari, de noves fórmules de servei i de promoció i de publicitat del taxi metropolità.