Recomanacions sobre la prestació del servei de taxi de l'AMB

Tornar

| Tema: Normativa

Vigent durant període establert pel RD 463/2020

Atès l'estat d'alarma decretat pel RD 463/2020 de 14 de març per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus (SARS-CoV-2) i el contingut del mateix Decret,

Atès el Decret de l'alcaldessa de Barcelona que estableix que Transports Metropolitans de Barcelona adaptarà la seva oferta de metro i autobús,

Tot i l'article 37 del Reglament metropolità del taxi en relació amb la prestació del servei i per tal d'adaptar l'oferta a la demanda de taxis existent a l'àrea metropolitana de Barcelona, com a conseqüència de la baixa mobilitat que es preveu durant el període que duri l'estat d'alarma a Espanya,

L'Institut Metropolità del Taxi


RECOMANA


1. Que durant el període esmentat en el RD 463/2020 i fins que no es digui res en contra, els vehicles amb llicència de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona surtin a treballar conforme al següent esquema:

DILLUNS: les llicències acabades en 3-4-5-6
DIMARTS: les llicències acabades en 7-8-9-0
DIMECRES: les llicències acabades en 1-2-3-4
DIJOUS: les llicències acabades en 5-6-9-0
DIVENDRES: les llicències acabades en 1-2-7-8
DISSABTE 21 de març: les llicències acabades en 0-2
DIUMENGE 22 de març: les llicències acabades en 1-3
DISSABTE 28 de març: les llicències acabades en 5-7-9
DIUMENGE 29 de març: les llicències acabades en 4-6-8

En qualsevol moment i com a conseqüència de les mesures provinents del govern d'Espanya o de Catalunya, l'Institut Metropolità del Taxi podrà establir noves recomanacions que modifiquin el que s'ha establert el dia d'avui.

2. Que, tot i que la capacitat dels vehicles pot ésser fins a nou places, durant el període de vigència de l'estat d'alarma només s'acceptin tres ocupants, inclòs el conductor.