Renovació del Carnet de Conduir

Tornar

| Tema: Notificacions

Preneu-ne nota!

CARNET DE CONDUIR CLASSE B

En cas que hagi de renovar el carnet de conduir de la classe B que li ha caducat, no oblidi, en la seva renovació, demanar l'informe psicofísic específic del grup 2 del Reglament General de Conductors. Aquest informe haurà de presentar-lo, juntament amb el carnet de conduir, a l'Institut Metropolità del Taxi.
Per a la renovació del carnet de conduir i l'obtenció de l'informe psicofísic haurà d'adreçar-se a un Centre de Reconeixement de Conductors acreditat pel Servei Català de Trànsit.

CARNET DE CONDUIR CLASSE C o D

En cas que el carnet de conduir que renovi sigui el de classe C o D, serà suficient amb la renovació del carnet i la presentació d'aquest a l'Institut Metropolità del Taxi.