Taxi

VTC

Ajuts econòmics i socials

Des de diferents àmbits de les administracions s'han aprovat un seguit d'ajuts econòmics i socials per a pal·liar els efectes de la COVID-19 en els treballadors autònoms, assalariats i empreses. Aquí trobareu les mesures vigents. 

Puja

Línies d'ajut ICO

Mesures per a la protecció i suport al teixit productiu i social per tal de minimitzar l'impacte de la COVID-19 


Crèdits per a autònoms

El RD 8/2020 estableix avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a empreses i autònoms per fer front a l'impacte econòmic de la Coronavirus.  

Condicions

  • Per a autònoms i microempreses (fins a 10 empleats).

  • Per a necessitats de liquiditat: pagament de salaris, lloguers o pagament a proveïdors, pagament de venciments de finançament i obligacions tributàries.

  • Fins a 1,5 milions d'euros (no hi ha import mínim)

Pagament fins a 5 anys - Garantia del 80%.

Tràmit: segons entitat bancària

Més informació: Crèdits ICO autònoms


Crèdits pel pagament del lloguer

El RD 11/2020 estableix ajudes, a través de microcrèdits públics, per poder fer front al pagament del lloguer. El préstec es podrà retornar, sense comissions ni interessos, en un termini de sis anys, ampliable a 10.

Requisits: trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica

  • persona que passi a estar en situació d'atur, afectat per un ERTO, o, que tingui una reducció dels seus ingressos a causa del COVID 19
  • que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no superi, els 2689,20 €
  • que el lloguer, més les despeses bàsiques sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar

Per a més informació, visiteu l'adreça següent: Crèdits pagament lloguer

Puja