Dues noves microparades de taxi s'incorporen a la xarxa metropolitana

| Tema: Xarxa de parades

Ubicades al carrer de Badajoz número 129 i al carrer de Sant Quintí número 31, de Barcelona

A la xarxa de microparades de taxi de la ciutat de Barcelona s'han incoporat dos emplaçaments nous ubicats a les adreces següents:

  • Carrer de Badajoz, 129 (carrer de Sancho d'Àvila)
  • Carrer de Sant Quintí, 31 (carrer de la Indústria)