Informe dels ingressos del 3r. Trimestre 2019

| Tema: Normativa

Real Decret Llei 24/2020, de 26 de juny de 2020

En el marc de la Taula Tècnica del Taxi s'ha demanat a l'IMET un informe que pugui servir als taxistes autònoms per poder beneficiar-se dels ajuts establerts per l'Estat per als treballadors autònoms, d'acord amb el Real Decret Llei 24/2020, de 26 de juny de 2020  de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector. 

En aquest sentit, els taxistes autònoms interessats poden descarregar l'informe referit en format pdf seguint aquest enllaç: Acredit pèrdua d'ingressos


Preneu nota:


Us informem que per tal d'acreditar els ingressos obtinguts en el tercer trimestre de l'any 2020 i la pèrdua de més d'un 75% en relació amb el mateix període del 2019, el taxista haurà de guardar els totalitzadors del taxímetre en el període juliol-setembre de 2020.