Nova senyalització de la parada de la plaça del Doctor Andreu

| Tema: Xarxa de parades

Una plaça d'ús exclusiu per a taxi i 5 places a l'espai compartit amb càrrega i descàrrega

Parasa de taxis

La parada de taxis situada a la plaça del Doctor Andreu ha estat senyalitzada tal i com es va acordar després de la remodelació prevista a la zona. L'emplaçament ha quedat distribuït de la següent manera:

- 1 plaça 24 hores d'ús exclusiu taxi
- 5 places en horari de 14:00 a 8:00 hores en espai compartit amb càrrega i descàrrega