Prohibició d'estacionament de motos a la vorera

| Tema: Xarxa de parades

Senyalització a la parada del carrer de l'Escorial, 148 (Clínica Nostra Senyora del Remei)

Parada de taxi
A la parada de taxis del carrer de l'Escorial, 148 (Clínica Nostra Senyora del Remei) s'han incorporat dos senyals de prohibició d'estacionament de motos a la vorera per tal de facilitar l'accessibilitat als vehicles.