Recomanacions sobre la prestació del servei de taxi de l'AMB

| Tema: Normativa

COVID-19

Atesa la situació provocada per la pandèmia de COVID 19 pel que fa a la mobilitat de les persones a l'Àrea Metropolitana de Barcelona,

Ateses les peticions de les associacions representades a la Taula Tècnica del Taxi i d'altres associacions i sindicats del sector, es

RECOMANA:

Que els vehicles amb llicència de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona treballin conforme al següent esquema:

DILLUNS: descansin les llicències acabades en 1-2-3-4
DIMARTS: descansin les llicències acabades en 3-4-5-6
DIMECRES: descansin les llicències acabades en 5-6-7-8
DIJOUS: descansin les llicències acabades en 7-8-9-0
DIVENDRES:  descansin les llicències acabades en 9-0-1-2

DISSABTES I DIUMENGES: descansin les llicències parells i imparells en funció del dia, conforme al que estableix el Reglament Metropolità del Taxi.