Tasques de senyalització a dues parades de l'Avinguda Meridiana

| Tema: Xarxa de parades

Una propera al CAP Sant Andreu i l'altra, propera a l'Estació de Renfe Sant Andreu

L'Ajuntament de Barcelona ha millorat la senyalització de dues parades de taxi localitzades a l'Avinguda Meridiana: una d'elles propera al CAP Sant Andreu (Avinguda Meridiana, 432-430) i l'altra, propera a l'Estació de Renfe Sant Andreu (Avinguda Meridiana, 392-406 - passeig de Fabra i Puig).

A ambdues s'ha treballat en el repintat de la senyalització horitzontal i a la darrera també s'han traslladat els senyals verticals.