Normativa i ordenances

Normes que regulen el sector del taxi i els VTC de l'àrea metropolitana de Barcelona, que en són d'obligat compliment per a la prestació del servei.

Legislació del servei de taxi i VTC a l'AMB
Marc jurídic
Taxes relacionades amb l'activitat del taxi i les VTC
 • Per a l'adquisició i explotació de la llicència taxi

  Taxa unitària vinculada a la prestació del servei i activitats vinculades a l'adquisició i a l'ús d'una llicència:
   

  Concepte Preu 
  Entre vius general 3.355,00 euros
  Entre vius familiars 1r grau 678,00 euros
  Mortis causa 808,00 euros
 • Exàmens per accedir a la professió de taxista

  Per a convocatòries de la prova escrita i l'examen per obtenir la credencial de taxista:
   

  Taxes d'inscripció als exàmens  Preu 

  Inscripció a proves teòriques
  (2 primeres convocatòries consecutives)

  121,00 euros

  Inscripció a les convocatòries següents i a la prova prèvia de l'examen d'idioma català o castellà

  40,00


  Quotes especials 

  • Per a persones aturades de més de 45 anys.
  • Han d'estar inscrites a l'INEM per un període superior a un any i han d'haver esgotat la prestació d'atur.
  Taxes amb preu reduït  Preu 

  Inscripció a proves teòriques
  (2 primeres convocatòries consecutives)

  40,00 euros

  Inscripció a les convocatòries següents i a la prova prèvia de l'examen d'idioma català o castellà

  13,00 euros

 • Autorització de vehicles per a taxi

  Per a l'autorització d'un model i d'una variant:
   

  Taxa  Preu 

  Autorització per primera vegada d'un model

  3.997,00 euros

  Variant d'un model prèviament autoritzat

  403,00 euros


  Exempció de pagament per als vehicles que promouen la diversificació energètica (biogàs, gas natural comprimit, gas liquat de petroli, hidrogen, biocombustibles purs, biodièsel, bioetanol en un 100 %).

 • Publicitat al taxi

  L'import de la taxa serà de 4 € per vehicle i per campanya publicitària.

  Cada campanya publicitària tindrà una data d'inici i una data de finalització dins de l'any de vigència d'aquesta ordenança.

  S'entendran campanyes publicitàries diferents les que s'exhibeixin en més d'un suport.

Regulacions del sector del taxi durant la covid-19
Resolucions administratives i judicials

No s'han produït resolucions judicials amb rellevancia pública en les quals l'IMET hagi esdevingut part processal. En cas de donar-se la situació en un futur, apareixerien publicades a l'apartat corresponent del portal de Transparència de l'AMB.

Els dictàmens dels òrgans consultius, l'objecte dels quals prenguin en consideració l'IMET, també seran publicats a l'apartat que pertoqui del portal de Transparència de l'AMB.