Tarifes urbanes taxi

Tarifes urbanes del servei de taxi per al 2024

Tarifes urbanes del taxi metropolità
 • Tarifa 1 (T-1): tarifa diürna en dies laborables

  La tarifa T-1 és d'aplicació els dies laborables de 8.00 a 20.00 hores en l'àmbit de prestació del servei del taxi dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

  El preu del trajecte es calcula sumant l'import de la baixada de bandera més el preu per quilòmetre de la carrera o el temps d'espera
   

  Abaixar la bandera  Preu per km recorregut  Preu per hora d'espera 
  2,60 € 1,27€/km  25,60 €/h


  Suplements aplicables:

   

  Concepte  Euros 


  Aeroport (origen/destinació servei)

  4,50 €

  Estació marítima Moll Adossat (origen/destinació servei)

  4,50 €

  Fira Barcelona Gran Via l'Hospitalet (origen servei)

  2,50 €

  Estació de Sants (origen servei)

  2,50 €

  Vehicles ocupats per 5-8 passatgers

  4,50 €

 • Tarifa 2 (T-2): tarifa en dies laborables nocturna, dissabtes i festius

  La tarifa T-2 és d'aplicació els dies laborables de 20.00 a 8.00 hores, dissabtes i festius en l'àmbit de prestació del servei del taxi dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

  El preu del trajecte es calcula sumant l'import de la baixada de bandera més el preu per quilòmetre de la carrera o el temps d'espera.
   

  Abaixar la bandera   Preu per km recorregut Preu per hora d'espera 
  2,60 € 1,56 €/km 25,60 €/h


  Suplements aplicables:

   

  Concepte  Euros 


  Aeroport (origen/destinació servei)

  4,50 €

  Estació marítima Moll Adossat (origen/destinació  servei)

  4,50 €

  Fira Barcelona Gran Via l'Hospitalet (origen servei)

  2,50 €

  Estació de Sants (origen servei)

  2,50 €

  Vehicles ocupats per més de 5-8 passatgers

  4,50 €

  Nits especials (20.00 - 8.00 h)
  23/06 - 24/06
  24/12 - 25/12
  31/12 - 01/1

  3,50 €

 • Tarifa de preu tancat (T-3)

  La T-3 és una tarifa de preu tancat que únicament es pot contractar a través d'aplicacions (app) de les empreses de mediació del servei del taxi que compleixin els requisits establerts en el Decret 314/2016, del 8 de novembre, i que hagin passat la validació dels serveis tècnics de l'IMET. 
   

  • La tarifa inclou el desplaçament fins al lloc d'encotxament i 5 minuts d'espera.
  • Mentre es dugui a terme un servei amb aquesta tarifa, el taxímetre ha de marcar 0.
  • L'import mínim del servei és de 8 euros.
  • La tarifa T-3 és d'aplicació al servei del taxi dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

  El preu tancat es calcula sumant l'import de la baixada de bandera més el preu per quilòmetre (segons la longitud de la carrera) des del punt d'origen al punt de destinació, més els suplements que li siguin d'aplicació. 
   

  Empreses de mediació que ofereixen el servei.

 • Tarifa 4 (T-4): preu fix de l'aeroport al Moll Adossat

  La tarifa T-4 és d'aplicació en els trajectes del Moll Adossat a l'aeroport de Barcelona i en els trajectes de l'aeroport de Barcelona al Moll Adossat. 


  El preu pel trajecte és de 45 € i ja inclou tots els suplements.

Àmbit d'aplicació de les tarifes

Les tarifes urbanes de taxi són aplicables quan els trajectes es fan entre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona o  municipis que hagin signat convenis de prestació conjunta amb l'AMB per a la gestió del servei de taxi. 

Quan l'origen o la destinació del trajecte queden fora de l'àrea metropolitana, les tarifes aplicables les estableix la Generalitat de Catalunya.

Altres conceptes

Les empreses de mediació han d'informar l'usuari de les condicions del servei (import mínim del servei i import màxim d'arribada al lloc d'encotxament) abans de la contractació. Aquestes condicions s'han d'haver comunicat a l'IMET.
 

Concepte  Euros 


Percepció mínima per carrera amb origen a l'aeroport, incloent-hi tots els suplements

21,00

Percepció mínima per servei concertat mitjançant radioemissora o app

Des de 7,00

Si el client vol agafar una ruta amb peatge  El preu del peatge d'anada i tornada aniran a càrrec del client