Horari d'examen, resultat i diplomes

En l'apartat següent, trobareu informació relativa a la data, l'hora i el lloc on es faran els exàmens, així com dels resultats i diplomes.

Informació general