Bonificacions, ajuts i subvencions

Diversos organismes i institucions convoquen anualment programes d'ajudes i subvencions, orientats al foment de la compra de vehicles de baixes emissions i respectuosos amb el medi ambient.

Generalitat de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat aprova anualment les bases reguladores de les subvencions per a l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi, especialment elèctrics, híbrids, amb GLP o gas natural. 

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'organisme públic encarregat de vehicular aquestes subvencions, les quals es donen a conèixer habitualment a finals d'any. 

Govern d'Espanya

L'Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) s'encarrega a escala estatal del Programa Movele, que incentiva i promou la compra de vehicles elèctrics.

El programa té una assignació anual i les ajudes van destinades a la compra directa d'un vehicle elèctric o a l'adquisició d'un vehicle mitjançant lísing o rènting.