Taxes

Taxes relacionades amb l'activitat del taxi

Les persones que accedeixen a l'activitat del taxi i a la titularitat de la llicència estan obligades a pagar una taxa única que cobreix tot el període d'explotació de la llicència de taxi.

A banda, l'IMET estableix taxes anuals i concretes per presentació als exàmens per tal d'obtenir la credencial de taxista, per portar publicitat en el vehicle taxi i per als fabricants de cotxes per autoritzar un model de vehicle per a taxi.

 • Per a l'adquisició i explotació de la llicència

  Taxa unitària vinculada a la prestació del servei i activitats vinculades a l'adquisició i a l'ús d'una llicència:
   

  Concepte Preu 
  Entre vius general 3.355,00 euros
  Entre vius familiars 1r grau 678,00 euros
  Mortis causa 808,00 euros
 • Exàmens

  Per a convocatòries de la prova escrita i l'examen per obtenir la credencial de taxista:
   

  Taxes d'inscripció als exàmens  Preu 

  Inscripció a proves teòriques
  (2 primeres convocatòries consecutives)

  121,00 euros

  Inscripció a les convocatòries següents i a la prova prèvia de l'examen d'idioma català o castellà

  40,00


  Quotes especials 

  • Per a persones aturades de més de 45 anys.
  • Han d'estar inscrites a l'INEM per un període superior a un any i han d'haver esgotat la prestació d'atur.
  Taxes amb preu reduït  Preu 

  Inscripció a proves teòriques
  (2 primeres convocatòries consecutives)

  40,00 euros

  Inscripció a les convocatòries següents i a la prova prèvia de l'examen d'idioma català o castellà

  13,00 euros

 • Autorització de vehicles per a taxi

  Per a l'autorització d'un model i d'una variant:
   

  Taxa  Preu 

  Autorització per primera vegada d'un model

  3.997,00 euros

  Variant d'un model prèviament autoritzat

  403,00 euros


  Exempció de pagament per als vehicles que promouen la diversificació energètica (biogàs, gas natural comprimit, gas liquat de petroli, hidrogen, biocombustibles purs, biodièsel, bioetanol en un 100 %).

 • Publicitat

  L'import de la taxa serà de 4 € per vehicle i per campanya publicitària.

  Cada campanya publicitària tindrà una data d'inici i una data de finalització dins de l'any de vigència d'aquesta ordenança.

  S'entendran campanyes publicitàries diferents les que s'exhibeixin en més d'un suport.