Examen per obtenir la credencial

Per poder ser taxista a l'AMB, cal obtenir la credencial de taxista que atorga l'IMET. Aquesta credencial permet treballar amb taxis com a assalariat o com a titular, en cas que s'adquireixi una llicència.

Per obtenir aquesta credencial, cal superar un examen d'accés a la professió. 

L'examen

Per participar a l'examen per obtenir la credencial de taxista, haureu d'inscriure-us a les proves en les dates establertes, pagar la taxa corresponent i complir els requisits.

Per accedir a l'examen caldrà que porteu un bolígraf, el DNI/NIE i el carnet de conduir. No hi podreu accedir amb pantalons curts, roba esportiva, mòbils o altres dispositius electrònics.

 • Requisits per ser taxista

  Per poder participar a l'examen, s'han de complir els requisits següents:

  - Tenir el carnet de conduir B o superior en vigor, com a mínim amb un any d'antiguitat en el moment de la inscripció.

  - En cas de comptar només amb el carnet B, cal obtenir un informe psicofísic de tipus 2 en qualsevol dels centres de reconeixements mèdics de conductors de la DGT.

  - En cas de tenir NIE: complir els requisits lingüístics.

  - Presentar el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, que pot obtenir al següent enllaç

 • NOU! Bonificacions d'examen per a majors de 52 anys i professionals del transport a l'AMB

  Els aspirants a taxista que faci més de 15 anys que resideixen en un municipi metropolità i que compleixin alguna de les condicions següents podran gaudir d'una bonificació d'examen:
   

  • Tenir més de 52 anys d'edat (bonificació de 2 punts al bloc de territori).
  • Haver estat assalariat del sector del transport a l'AMB durant més d'1 any (exempció del bloc de territori).

  Per poder beneficiar-se'n, cal adjuntar en el moment de la inscripció, juntament amb la resta de documentació requerida, la documentació següent:
   

  • Majors de 52 anys residents a l'AMB durant més de 15 anys.
  a) Padró històric municipal. 

  • Assalariats del sector del transport a l'AMB durant més d'1 any i residents a l'AMB durant més de 15 anys.

  a) Contracte de treball com a assalariat que indiqui les funcions (repartidor, conductor, xofer, transportista...) i la seu del lloc de treball (dins de l'AMB). Aquest contracte s'haurà de descarregar de la pàgina web del SEPE. 

  b) Informe de vida laboral, que es podrà obtenir a la seu electrònica de la pàgina web de la Seguretat Social.

  c) Padró històric municipal, que es podrà sol·licitar a través de la pàgina web del municipi on es resideixi. 


  Per a més informació, consulteu la guia següent

 • Calendari d'exàmens

  L'examen es fa en els períodes de l'any següents: 
   

  Calendari d'exàmens 2024

   

  Període d'inscripció

  Dates d'examen

  23 al 25 de gener

  19 al 23 de febrer

  18 al 20 de març

  22 al 26 d'abril

  4 al 6 de juny

  1 al 5 de juliol

  18 al 20 de setembre

  14 al 18 d'octubre

  12 al 14 de novembre

  9 al 13 de desembre

 • Preparació i inscripció a l'examen

  Les persones interessades a obtenir la credencial podran estudiar i fer el tràmit d'inscripció a través de les escoles de formació o per lliure (d'acord amb el calendari d'exàmens).

  Escoles de formació.

  Inscripció per lliure (només en les dates d'inscripció).

 • Taxes d'examen

  El pagament de la taxa completa dona dret a la realització de dos exàmens consecutius, als quals ja s'estarà inscrit automàticament. Si no s'aproven els dos primers exàmens, caldrà tornar-se a inscriure a la convocatòria següent per fer un tercer examen i pagar la taxa corresponent.

  En cas de no superar la prova en els tres exàmens consecutius, s'haurà de tornar a pagar la taxa completa. 
   

  Concepte

  Quota
  general

  Quota especial (*)

  Taxa completa d'inscripció a proves teòriques (dos primers exàmens consecutius)

   129,00 €

  43,00 €

  Taxa d'inscripció a la convocatòria següent (tercer examen)

    42,00 €

  14,00 €


  *Les quotes especials s'apliquen a persones aturades més grans de 45 anys inscrites a les oficines de l'INEM durant un període superior a 1 any (de manera continuada) i que han esgotat la prestació d'atur.

Estructura, continguts i normes de l'examen

L'examen es fa per ordinador, amb una prova única i diferent per a cada aspirant. La prova s'estructura en tres grans blocs: un de normativa, un altre de coneixement del territori i un de comunicació. 

Els blocs aprovats es respecten (i no s'han de tornar a fer) durant tres exàmens consecutius. Tanmateix, si no s'aprova l'examen a la tercera, s'ha de tornar a fer la prova sencera (i pagar la taxa completa).