Accessos directes:

Tarifes

Vigents des de les 24 h del divendres 15 de desembre de 2017

Foto recurs tarifes 2018

Baixada de bandera - Km recorregut - Hora d'espera

Concepte

 Euros

Baixada de bandera T-1

2,15

Baixada de bandera T-2

2,15

Baixada de bandera T-3

2,30

Baixada de bandera T-4

39,00

Km recorregut T-1

1,13

Km recorregut T-2

1,34

Km recorregut T-3

1,40

Km recorregut T-4

-

Hora d'espera T-1

22,10

Hora d'espera T-2

22,40

Hora d'espera T-3

22,40

Hora d'espera T-4

-

Suplements

Concepte Euros
Aeroport (entrada/sortida) 3,10
Estació marítima Moll Adossat (Sortida) 3,10
Fira Barcelona Gran Via  Montjuïc 2 (l'Hospitalet)
Estacions de Sants (sortida)
2,10
Vehicles de 7 places amb més de 4 passatgers (incloent-hi tots els passatgers) 3,10
Maleta o similar superior a (> 55 x 40 x 20 cm) 1,00
Nits especials (20:00 - 8:00 h)
23/VI  - 24/VI
24/XII – 25/XII
31/XII – 1/I
3,10

Altres conceptes

Conceptes

Euros

Percepció mínima trajectes origen aeroport incloent tots els suplements

20,00

Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-1

3,40

Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-2

4,20

Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-3

4,50

Percepció mínima trajectes servei radioemissora

7,00

Obligatori i gratuït

Maleta < 55 x 40 x 20 cm

Cadira de rodes

Gos pigall 

Cadira de nens

Pagament amb targeta (des de l'1de gener de 2017)