Compliment de l'article 18.2 del Reglament Metropolità de Taxi

Número total de llicències existents en el sector
Número màxim de llicències dels titulars de més d'una
Número de llicències que a data d'avui pertanyen a titulars de més d'una
Última actualització de les dades