Tràmits

En certs tràmits cal disposar d'un certificat digital, com l'idCAT Mòbil, que es pot obtenir a l'enllaç següent.

Si us apareix una advertència de seguretat, valideu que la configuració del navegador sigui correcta, tal com indica el manual d'usuari.

Comunicació de dades i certificats
Relacionats amb la llicència de taxi
Relacionats amb el titular de la llicència o el conductor del taxi
Relacionats amb el vehicle de taxi
Relacionats amb l'autorització VTC
 • Vull declarar responsablement que puc prestar serveis urbans de VTC a l'AMB

  Heu d'enviar a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), mitjançant una instància genèrica adreçada al Departament de Sancions, els documents següents emplenats: 

  Document de la declaració responsable per a la prestació de serveis urbans de VTC a l'AMB.

  Annex de declaració responsable.

  Les persones físiques hauran de presentar, juntament amb els documents anteriors, una fotocòpia del DNI per ambdues cares. 

  Les persones jurídiques, per la seva banda, quan enviïn la declaració responsable hauran de presentar la documentació següent: 

  1. Escriptura de constitució de l'empresa

  2. CIF

  3. Escriptura del nomenament de l'administrador

  4. DNI de l'administrador

 • Què he de fer per retirar el vehicle VTC del dipòsit municipal?

  En cas d'immobilització del vehicle VTC, haureu de personar-vos a les oficines de l'IMET, de 9.00 a 14.00 hores, amb la documentació que es detalla en cada cas. 
   

  • Si es tracta d'un vehicle particular, s'ha de presentar la persona propietària del vehicle i portar:
   • DNI/NIE
   • Còpia de la denúncia
   • Permís de conduir
   • Fitxa tècnica del vehicle 
   • Rebut de pagament de l'assegurança del vehicle

  Si voleu autoritzar una altra persona per a la retirada del vehicle, aquesta haurà de venir amb una autorització expressa de la persona propietària, juntament amb el DNI de les dues persones. 

  En cas que la persona que faci els tràmits a l'AMB no sigui la mateixa que la que fa la retirada del vehicle, també s'haurà d'indicar a l'autorització i s'haurà de portar el DNI/NIE de la persona que retirarà el vehicle.
   

  • Si es tracta d'un vehicle d'empresa, la persona administradora de la mateixa ha de presentar:
   • DNI/NIE de l'administrador 
   • Còpia de la denúncia
   • Permís de conduir
   • Fitxa tècnica del vehicle
   • Rebut de pagament de l'assegurança del vehicle
   • Poders de representació del titular de la VTC

  Si es vol autoritzar a una altra persona per a la retirada del vehicle, aquesta haurà de venir amb una autorització expressa de la persona administradora, juntament amb el DNI de les dues persones i un document on es detalli que l'administrador autoritza una altra persona a fer els tràmits a l'AMB i a recollir la documentació necessària. 

  En cas que la persona que faci els tràmits a l'AMB no sigui la mateixa que la que fa la retirada del vehicle, també s'haurà d'indicar a l'autorització i s'haurà de portar el DNI/NIE de la persona que retirarà el vehicle.

  Un cop s'hagi fet efectiu el pagament de la quantia provisional de la sanció, l'IMET emetrà una autorització per fer la retirada del vehicle, d'acord amb la normativa vigent. 

 • He canviat el vehicle associat a una autorització VTC de caràcter urbà. Què he de fer?

  Qualsevol canvi o incidència que pateixi el vehicle associat a una autorització VTC de caràcter urbà haurà de comunicar-se a l'IMET mitjançant l'enviament d'una instància genèrica a la qual cal adjuntar: 

  • El permís de circulació del vehicle.
  • La fitxa tècnica.
  • L’assegurança del vehicle i el rebut de pagament.
  • Qualsevol altre document que es consideri necessari per acreditar el compliment de la normativa aplicable vigent.

  IMPORTANT! Amb independència de les gestions que realitzeu al Servei de Transports de la Generalitat de Catalunya, totes les incidències relacionades amb l’autorització VTC urbana han de ser comunicades a l’IMET com a Administració competent per autoritzar i gestionar l’esmentada autorització. És necessari per tal de comprovar el compliment de la normativa i dur a terme el seguiment i control corresponents. 

 • Si tinc qualsevol incidència relacionada amb l'autorització VTC urbana, ho he de comunicar a l'IMET?

  Amb independència de les gestions que realitzeu al Servei de Transports de la Generalitat de Catalunya, totes les incidències relacionades amb l’autorització VTC urbana han de ser comunicades a l’IMET com a Administració competent per autoritzar i gestionar l’esmentada autorització. És necessari per tal de comprovar el compliment de la normativa i dur a terme el seguiment i control corresponents. 

  Enviar una instància.

Relacionats amb l'accés a la professió de taxista
Instàncies
Transparència
Procediments administratius

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Cada tràmit que fa l'IMET també està regulat per un procediment administratiu específic, que podeu consultar a la normativa adjunta en el tràmit en qüestió.