VTC

Recursos per a la mobilitat sostenible

Els taxistes tenen a la seva disposició un conjunt de recursos per poder incorporar en les pautes de treball una mobilitat i una conducció més sostenible i eficient, però també uns models de vehicles autoritzats per a taxi amb energies i tecnologies que incideixen en la reducció de despeses en combustible i en la millora i el respecte al medi ambient.

Entre aquests recursos destaquem:
  • Les 274 parades de taxi senyalitzades i més de 100 km de carril taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona.

  • Les 26 emissores de radiotaxi a l'àrea metropolitana de Barcelona.

  • Les aplicacions per a mòbils autoritzades que faciliten i milloren l'accessibilitat del client del taxi.

  • Vehicles amb combustibles i energies eficients.

  • Punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics. 

  • Cursos gratuïts de conducció econòmica i eficient.