Examen per obtenir la credencial

Per poder ser taxista a l'AMB, cal obtenir la credencial de taxista que atorga l'IMET. Aquesta credencial permet treballar amb taxis com a assalariat o com a titular, en cas que s'adquireixi una llicència. Per obtenir aquesta credencial, cal superar un examen.

L'examen

Per participar a l'examen per obtenir la credencial de taxista, haureu d'inscriure-us a les proves en les dates establertes, pagar la taxa corresponent i complir els requisits. Us recordem que per accedir a l'examen caldrà que porteu mascareta, un bolígraf, el DNI/NIE i el carnet de conduir. No hi podreu accedir amb pantalons curts, roba esportiva, mòbils o altres dispositius electrònics.

 • Requisits per ser taxista
  Per poder participar a l'examen, s'han de complir els requisits següents:
  • Tenir el carnet de conduir B o superior en vigor, com a mínim amb un any d'antiguitat en el moment de la inscripció.
 • Calendari d'exàmens
  L'examen es fa en els períodes de l'any següents: 


  Calendari d'exàmens 2022

  Període d'inscripció

  Dates d'examen

  26 a 28 de gener

  14 a 18 de febrer

  28 a 30 de març

  25 al 29 d'abril

  8 al 10 de juny

  27 de juny al 1 de juliol

  14 al 16 de setembre

  3 a 7 d'octubre

  9 al 11 de novembre

  28 de novembre al 2 de desembre


  Calendari d'exàmens - BOPB de 25.11.21

 • Preparació i inscripció a l'examen

  Les persones interessades a obtenir la credencial podran estudiar i fer el tràmit d'inscripció a través de les escoles de formació o per lliure (d'acord amb el calendari d'exàmens).

 • Taxes d'examen

  El pagament de la taxa completa dona dret a la realització de dos exàmens consecutius, als quals ja s'estarà inscrit automàticament. Si no s'aproven els dos primers exàmens, caldrà tornar-se a inscriure i pagar la taxa de tercer examen.

  En cas de no superar la prova en les tres convocatòries consecutives, s'haurà de tornar a pagar la taxa completa.


  Concepte

  Quota
  general

  Quota especial (*)

  Inscripció a proves teòriques (dues primeres convocatòries consecutives)

   121,00 €

  40,00 €

  Inscripció a la convocatòria següent

    40,00 €

  13,00 €


  *Les quotes especials s'apliquen a persones aturades més grans de 45 anys inscrites a les oficines de l'INEM durant un període superior a 1 any (de manera continuada) i que han esgotat la prestació d'atur.

Estructura, continguts i normes de l'examen

L'examen es fa a través de l'ordinador, amb una prova única i diferent per a cada aspirant. La prova s'estructura en dos grans blocs: un de teoria i un de coneixement del territori. Els blocs aprovats, es respecten per a cada cicle complet de tres exàmens consecutius (cada vegada que es paga la taxa completa, cal fer l'examen sencer).