Autorització VTC de caràcter urbà

No es facilitarà informació telefònica sobre l'estat d'una sanció a un VTC. Per obtenir-la, cal que demaneu cita prèvia presencial.

Per a dubtes i altres consultes relacionades amb l'autorització VTC de caràcter urbà, envieu un correu electrònic a: infovtc@amb.cat 
 

Amb independència de les gestions que realitzeu al Servei de Transports de la Generalitat de Catalunya, totes les incidències relacionades amb l’autorització VTC urbana han de ser comunicades a l’IMET com a Administració competent per autoritzar i gestionar l’esmentada autorització. És necessari per tal de comprovar el compliment de la normativa i dur a terme el seguiment i control corresponents. 

Els tràmits relacionats amb l'autorització VTC de caràcter urbà que actualment estan disponibles són: