Conducció eficient

La conducció eficient ajuda el taxista com a conductor a adoptar un conjunt de tècniques que li permeten tenir un consum més baix de combustible, un confort més elevat en la conducció i li proporciona més seguretat. A més, permet contribuir d'una manera directa en la reducció de la contaminació ambiental.

Regles senzilles per a una conducció més eficaç

Els experts en conducció eficient plantegen algunes normes bàsiques, com ara:

  • Circular en la marxa més llarga possible i a baixes revolucions

  • Mantenir la velocitat de circulació al més uniforme possible

  • En els processos d'acceleració, canviar la marxa:
      a) Motors de benzina: entre 2.000 i 2.500 revolucions
      b) Motors dièsel: entre 1.500 i 2.000 revolucions

  • En els processos de desacceleració, s'ha de reduir la marxa al més tard possible.

  • Cal conduir sempre amb anticipació i previsió. 

Per conèixer més tècniques de conducció eficient podeu consultar aquest manual de l'IDAE