Tràmits

Mitjançant aquesta pàgina, els taxistes poden fer gestions en línia amb l'IMET. En certs tràmits cal disposar d'un certificat digital, com l'idCAT mòbil, que es pot obtenir a l'enllaç següent.

Si us apareix una advertència de seguretat, valideu que la configuració del navegador sigui correcta, tal com indica el Manual de l'usuari.

Certificats i dades personals
Relacionats amb la llicència de taxi
Relacionats amb el titular de la llicència o el conductor del taxi
Relacionats amb el vehicle taxi
Relacionats amb l'autorització VTC
Relacionats amb l'accés a la professió de taxista
Instàncies
Transparència
Procediments administratius
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Cada tràmit que fa l'IMET també està regulat per un procediment administratiu específic, que podeu consultar a la normativa adjunta en el tràmit en qüestió.