Pròrroga de les ordenances fiscals per a l'any 2022

| Tema: Normativa

Relatives a la prestació dels serveis vinculats a l'adquisició i ús d'una llicència de taxi

Taxi

L'IMET informa que ha acordat prorrogar per a l'any 2022 les ordenances fiscals de l'Institut Metropolità del Taxi que hi havia vigents fins ara.

Podeu consultar l'anunci de l'acord de pròrroga al tauler d'anuncis de l'IMET i els documents relatius a les ordenances fiscals prorrogades a l'apartat web Taxista - normativa.