Borsa de llicències ok

Per a la prestació del servei de taxi urbà regulat és necessari obtenir prèviament la llicència. Actualment, a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha 10.521 llicències de taxi. Cada llicència té un únic titular i està referida a un vehicle concret. La llicència de taxi habilita per al transport de viatgers en vehicles de cinc places (excepcionalment per a vehicles de fins a 9 places), inclòs el conductor.

Les llicències s'atorguen sobre la base del compliment dels requisits que estableixen la Llei del taxi o el Reglament metropolità del taxi. Poden ser explotades personalment pel titular o mitjançant la contractació de conductors assalariats.

L'IMET és qui determina, en cada moment, el nombre màxim de llicències de taxi, que es determina en funció de la necessitat de garantir la suficiència del servei en condicions òptimes per als ciutadans, sense perjudici de la garantia de rendibilitat econòmica dels operadors.